Druk odstąpienia od umowy

 

.........................,dnia...........20...r

...........................

...........................

...........................

...........................

 

 

DANE KUPUJĄCEGO

IMIĘ, NAZWISKO, ADRES,

TEL, E-MIAŁ

 

 

PPHU ANEZA
ANEZA SKWARCAN
PISKORZOWSKA 16a

58-250 PIESZYCE

interbrands.pl

 

 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)

odstępuję od umowy

kupna (pełna nazwa towaru oraz rozmiar)....................................................... nr umowy /zamówienia

zawartej dnia ............................

Proszę o zwrot kwoty .................... zł (słownie: .....................................................................)

...........................................................................

na konto nr .....................................................................................................

Produkt, otrzymany dnia.........................., zwracam w stanie niezmienionym.

 

 

 

 

 

...................................

podpis klienta

 

 

 

 

 

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku