Protokół reklamacyjny

 

 

Uwaga: Produkt należy odesłać na adres :PPHU ANEZA
ANEZA SKWARCAN
PISKORZOWSKA 16a

58-250 PIESZYCE

interbrands.pl

Reklamowana rzecz musi być czysta, sucha, wywietrzona. Produkt należy odesłać wraz z protokołem reklamacyjnym

 

Protokół reklamacyjny

 

 

  1. Sporządzony w dniu:.....................................................miejscowość............................................................

2. Dane kupującego

imię:............................................................................................

nazwisko:....................................................................................

adres:(ulica): .............................................................................................................................................................

kod pocztowy: ___ ___-- ___ ___ ___ miejscowość..........................

nr konta bankowego ...................................................................................................

3. Data otrzymania towaru: ...........................................................................................

4. Dowód zakupu: paragon (P), faktura (F) ______

5. Dokładny opis towaru: nazwa, producent, rozmiar: .............................................................................................

 

6. opis reklamowanej wady:................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7)Kiedy i w jakich okolicznościach wada została stwierdzona (Proszę podać dokładną datę, np. 15.04.2014) ...................................................................................................................................................................

8) Żądania kupującego....................................................................................................

9) Stanowisko sprzedawcy wobec żądania kupującego:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.........................................                                                                        .......................................

podpis sprzedawcy                                                                                 podpis kupującego

 

Uwaga: Produkt należy odesłać na adres. Reklamowana rzecz musi być czysta, sucha, wywietrzona. Produkt należy odesłać wraz z protokołem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.

 

 

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku